Valbara kategorier

<- Tillbaka till databasen

  • Invandrat under året: Blivit folkbokförd i Sverige, kategorin är ömsesidigt uteslutande mot alla övriga kategorier
  • Statliga arbetsmarknadsåtgärder: Arbetslös, olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder som nystartsjobb och jobb- och utvecklingsgarantin
  • Kommunalt stöd: Försörjningsstöd
  • Kombination statliga åtgärder och kommunalt stöd: Har under året haft både statliga arbetsmarknadsåtgärder och kommunalt stöd
  • Föräldraledig på garantinivå: Endast föräldraledighet på grund- och garantinivå, föräldraledighet med ersättning på sjukpenninggrundande inkomstnivå är exkluderad
  • Sjuk eller funktionsnedsatt: Får aktivitetsersättning, sjuk- eller rehabiliteringspenning
  • Okänd aktivitet: Uppfyller alla kraven för UVAS men har inte kunnat kategoriseras i någon av de övriga kategorierna, kategorin är uteslutande mot alla övriga kategorier
  • ***: Det är för få individer i undergrupper och antalet kan inte visas av sekretesskäl.

 

<- Tillbaka till databasen