Om Temagruppen Unga i arbetslivet

Vi samlar in och delar erfarenheter från arbetsmarknadsprojekt för unga inom Europeiska Socialfonden. Den första projektperioden var åren 2007-2013 och nu pågår period 2015-2017.

Temagruppen drivs med pengar från ESF-rådet, Europeiska Socialfonden, i samarbete med Arbetsförmedlingen, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Tillväxtverket, Försäkringskassan, Skolverket, Nordens Välfärdscenter, Kronofogden samt Sveriges Kommuner och Landsting. Det övergripande gemensamma syftet är att samverka för att motverka strukturer som hindrar ungas etablering på arbetsmarknaden.

Vår målgrupp

Fokus är på att förmedla kunskap om målgruppen unga som varken arbetar eller studerar. En prioriterad grupp i det arbetet är de som i sitt yrke och sin arbetsvardag möter dessa ungdomar; på operativ eller strategisk nivå. På strategisk nivå kan det vara chefer och ledare på myndigheter och skolor. På operativ nivå kan det vara handläggare på arbetsförmedling, försäkringskassa eller studie- och yrkesvägledare. Särskilt prioriterad är kunskap om unga som på olika sätt står långt från arbetsmarknaden; ungdomar med funktionsvariation, nyanlända eller med socioekonomiskt utsatt bakgrund.