Dumpa inte gymnasiet - ny webbutbildning

"Dumpa inte gymnasiet" är ett av våra seminarier i Almedalen. Det är också syftet med DropOuts, en ny webbutbildning som vi nu lanserar; att inte dumpa gymnasiet och att motverka skolavhopp.

Att motverka skolavhopp betyder mycket för ungas möjligheter till etablering, en avklarad gymnasieexamen är viktig för det första jobbet. DropOuts-utbildningen innehåller metoder, teori och filmer och riktar sig till dig som möter och jobbar med unga som riskerar att hoppa av skolan. Du kan välja att göra delar av utbildningen eller hela, ensam eller i grupp. Utbildningen är kostnadsfri och är gjord i samarbete med ESF-projektet PlugIn, Pedagogiskt centrum och GR Utbildning (en del av Göteborgsregionens kommunförbund).

Här hittar du utbildningen http://pluginnovation.se/temadropouts/

Här hittar du även annat stödmaterial från Pluginnovation http://pluginnovation.se/stodmaterial