DropOuts.

Skolavhopp innebär lidande för de unga och för samhället: 25 procent av dem som börjar gymnasiet lämnar skolan utan fullständiga betyg. DropOuts visar hur vi kan förebygga mobbning, kränkningar och psykisk ohälsa.

Den 28 maj 2014 startade teveserien DropOuts i SVT1. Vi fick under 6 veckor följa två projekt i Åre och Vetlanda för unga som har hoppat av eller riskerar att hoppa av gymnasiet. Projekten finansierades av Europeiska socialfonden, ESF. Varje avsnitt i teveserien lyfte ett perspektiv på avhoppsproblematiken.

DropOuts. [Trailer - textad] from Temagrupp Unga Samtliga avsnitt finns att se på www.URplay.se

Förutom teveserien skickades också ett magasin med samma namn ut till samtliga 7-9 och gymnasieskolor dagen i samband med varje avsnitt. Magasinen fördjupade och breddade de diskussioner som lyftes i respektive avsnitt.
Vid samma tidpunkt startade också i SVT2 UR:s Sverige sviker som ger de ungas bild samt Skolan som förlorade mig i Sveriges radio P1 med samtal med kända och okända avhoppare