Temagruppen Unga i Arbetslivet © 2010

 

 

 

 

Följ oss på Twitter!Bli vår Facebookvän!UngdomsstyrelsenESF - Europeiska Socialfonden

 

Besök vår blogg!

 

Vi i Temagruppen Unga i Arbetslivet bloggar om vårt arbete. Läs bloggen här!

 

 

 

Dokument och utskick från Temagruppen Unga i Arbetslivet

 

Materialet kan även beställas som trycksak. Skicka en beställning till: marcus.westfal@ungdomsstyrelsen.se

 

 Nyhetsbrevet juni 2011 PDF »


 

 Återrapportering ESF-rådet 2010  PDF »

 

 Nyhetsbrevet september 2010 PDF »

 Medfinansiering av ungdomsprojekt inom Europeiska Socialfonden (PM) PDF »

 Temagruppen Unga i Arbetslivet PDF »
En informationsfolder om Temagruppen Unga i Arbetslivet.

 

 Brev från Temagruppen till ESF:s regionkontor PDF »

 

 Ungdomsprojekt med transnationella inslag PDF »
Konferensrapport från erfarenhetsutbyte mellan projekt

 

 Europeiska Socialfonden och unga PDF »
Prioritering av projekt för unga 2007-2010.


 Unga som är utanför arbetsmarknaden PDF »
Ingvar Nilsson (2010)
ARKIV 2010

 Vi ses väl i Almedalen PDF »
En folder om temagruppens närvaro i Almedalen (med blindskrift).