Temporära organisationer för permanenta problem

I den offentliga sektorn startas och drivs mängder med samverkansprojekt. I den här studien granskas sju ESF-projekt, vilka samtliga riktades mot målgruppen ”unga långt från arbetsmarknaden”. Huvudsyftet är att beskriva och analysera hur erfarenheter från projekten tillvaratagits och implementerats i ordinarie verksamheter.
Se en film om rapporten här

ISBN: 978-91-85933-53-2

Publiceringsdatum: 

1 jun 2012

Ladda ned 'Temporära organisationer för permanenta problem' (pdf, 1.65 MB, öppnas i nytt fönster)