Socialfonden i Sverige

Socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995.

Svenska ESF-rådet har haft ansvaret för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Under perioden 2007–2013 tilldelades Sverige 6,2 miljarder kronor ur Socialfonden. Sverige bidrog med minst lika mycket i offentliga medel. Svenska ESF-rådet räknade med att fördela detta belopp mellan cirka 4000 projekt med minst 315 000 deltagare och där var unga under 25 år en stor grupp.