Filmer från Kristianstad "Alla unga kan jobba eller studera"

Du som jobbar med unga som står långt från arbetsmarknaden: nu kan du fylla på kunskap, inspiration och utbyta erfarenheter med oss. Tillsammans med regionala aktörer ordnar vi konferenser i Kristianstad 3 oktober, i Gävle 27 oktober och i Östersund 16 november. Här kan du se några filmer från Kristianstad.

Introduktion till konferensen "Alla unga kan jobba eller studera".
Generaldirektörerna Lena Nyberg, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och Lars Lööw, Svenska ESF-rådet, hälsar alla 240 deltagare välkomna. Kristianstad 3 oktober 2016.

 

Arbetet för de som står längst bort från arbetsmarknaden ska stärkas! - Inger Ashing.
Inger Ashing är nationell samordnare för unga som varken arbetar eller studerar. Kristianstad 3 oktober 2016.


 

Samverkan för att stötta unga till arbete! - Lil Ljunggren Lönnberg.
Lil Ljunggren Lönnberg är ordförande i DUA, Delegationen unga till arbete. Kristianstad 3 oktober 2016.

 

Vilka verktyg finns? - Rundabordssamtal och intervjuer
I panelen sitter Inger Ashing, Lil Ljunggren Lönnberg, Lena Nyberg, Lars Lööw samt Mattias Buvari regiondirektör Arbetsförmedlingen Syd och Anders Thell, vice ordförande Kommunförbundet Skånes beredning för lärande och arbetslivsfrågor. Kristianstad 3 oktober 2016.


 

Utbildning - nyckeln till arbete?! - Tor Hatlevoll.
Tor Hatlevoll är utredare på SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Kristianstad 3 oktober 2016.


 

Gräv där du står 1 – erfarenheter från ESF-projekt - Åza Rydén.
Åza Rydén är regionchef Svenska ESF-rådet i Sydsverige. Kristianstad 3 oktober 2016.


 

Gräv där du står 2 – erfarenheter från ESF-projekt - Fredrik Wikström.
Fredrik Wikström är projektledare för Temagruppen Unga i arbetslivet. Kristianstad 3 oktober 2016.

 

100% koll på varenda ungdom i Örnsköldsvik.
Kristianstad 3 oktober 2016.
 

 

Du som av olika anledningar finner det svårt att till dig av filmernas innehåll får gärna kontakta Anette Hällnäs, kommunikationsansvarig Temagruppen, för mer information och en kort resumé av innehållet.