Coachning

Coachning är en metod som en överlägsen majoritet av de ungdomsprojekt som fått stöd av Europeiska Socialfonden (ESF) anger att de använder. Begreppet coachning är vanligt förekommande men det är oklart vad som ryms inom begreppet.

ESF-projekten har en målgrupp med en komplex problematik där många står långt från arbetsmarknaden. Många unga har flera hinder för sin etablering, som till exempel en oavslutad gymnasieutbildning, läs- och skrivsvårigheter och psykisk ohälsa. Vi funderade på vad som krävs av de som kallar sig coacher och hur de arbetar med de målgrupper som finns i projekten. Ladda gärna ned rapporten Tid för coachning som du finner till höger under relaterade länkar.

Att tänka på när man ska coacha unga som står långt från arbetsmarknaden

  • Kartlägg deltagarens hela livssituation, helst före anvisning
  • Se till att syftet med anvisning stämmer med det syfte projektet har
  • Motivering tar tid – frivillighet är att föredra
  • Syftet måste vara tydligt för alla inblandade
  • Klargör vad coachning och vägledning innebär för dem som inte vet vad de vill
  • Eget ansvar kan bli "ditt eget fel" om inte annat stöd ges än coachning
  • Tillgänglighet är viktigt (tid och plats)
  • Etiska riktlinjer är viktigt då målgruppen ofta har en komplex problematik
  • Professionella nätverk och regelbundet stöd är viktigt för att coacherna ska orka med
  • Coachning är inte tillräckligt för unga som saknar utbildning eller arbetslivserfarenhet