Unga och sommarjobb

Sommarjobb kan vara ett mycket viktigt verktyg i arbetet med unga. Ofta sker ungas första möte med arbetsmarknaden genom ett sommarjobb. Det är viktigt att de får ett bra intryck av hur det är att jobba, både för deras egen skull och för arbetsgivarens.

Sommarjobb är ett bra sätt att få arbetslivserfarenhet. Arbetslivserfarenhet ger unga meriter och erfarenheter från arbetslivet som hjälper dem vidare till andra jobb eller är ett stöd när de ska välja utbildning.

Kommuner ger unga sommarjobb

Många kommuner använder sommarjobb som ett verktyg i sitt arbete med kommunens unga. Det är bra för både ungdomarna och kommunen. Ungdomarna får en extra inkomst och viktiga erfarenheter och kommunen får möjlighet att visa upp sig själva som arbetsgivare. Några kommuner erbjuder alla unga i kommunen sommarjobb, till exempel Nynäshamn.

Sommarjobb för särskilda grupper av ungdomar

För vissa unga kan det vara extra viktigt att ha med sig erfarenheten av ett sommarjobb. Bland dem är till exempel unga som går på särskola, unga som har försörjningsstöd och unga som är nyanlända, samt andra grupper som saknar nätverk eller kontakter med arbetslivet. Många kommuner arbetar på det här sättet.

  • I varannan kommun är vissa sommarjobb till för unga som har försörjningsstöd eller har kontakt med socialtjänsten
  • I fyra av tio kommuner är vissa sommarjobb för särskolelever
  • I fyra av tio kommuner är vissa sommarjobb för nyanlända
  • I tre av tio kommuner är vissa sommarjobb för unga med funktionsnedsättningar
  • I en av tio kommuner är vissa sommarjobb för dem som går en speciell utbildning

Framgångsfaktorer

  • Planera i god tid så unga hinner söka jobben innan sommaren. Glöm inte att samarbeta med skolornas studievägledare.
  • Var tydlig med vilka unga som kan söka och var medveten om att vissa villkor kan bli uteslutande. Åldersgränser kan till exempel göra det svårare för unga i gymnasiesärskolan att söka.
  • Det är viktigt med bra handledning. Tänk på att förbereda personalen som ska ta emot de unga och handlägga deras ansökningar.
  • Sommarjobben kan kombineras med olika utbildningar och behov av praktik
  • Unga med funktionsnedsättningar bör kunna använda sina skolhjälpmedel på sommarjobbet. Det ökar deras möjligheter att delta.