Kvalitetssäkring modellen Unga som varken arbetar eller studerar

Under 2010 har Ungdomsstyrelsen i samarbete med SCB bedrivit ett omfattande arbete med att utveckla en modell för att klassificera och mäta unga som varken arbetar eller studerar.

Denna rapport har tagits fram av SCB på uppdrag av Ungdomsstyrelsen och består av olika, av ungdomsstyrelsen utvalda, delmoment där modellen för ”unga som varken arbetar eller studerar” detaljstuderas och kvalitetsgranskas.

Publiceringsdatum: 

22 jan 2014

Ladda ned 'Kvalitetssäkring modellen Unga som varken arbetar eller studerar' (pdf, 774.41 KB, öppnas i nytt fönster)