ESF projekt samverkar med arbetslivet

I de tidigare uppföljningar som Temagruppen har gjort vet vi att praktik är en av de vanligaste metoderna i socialfondsprojekt och att projekten på så sätt samverkar med arbetslivet. Men hur ser det ut i projekten med arbetsgivares direkta involvering, hur kommer arbetslivsanknytningen till uttryck i vardagen? 

Vi kan se att socialfondsprojekten i sina ansökningar ofta betonar en nära och ibland strategisk samverkan med arbetslivet. Vi har besökt sju projekt inom programområde 2 och sammanlagt träffat 20 yrkesverksamma och 25 ungdomar för att få en bild av hur arbetslivskontakterna egentligen kommer till uttryck

Ladda ner PDFer

PEAK i Burlöv (PDF, 180 kb, öppnas i nytt fönster)

BASUN i Botkyrka (PDF, 186 kb, öppnas i nytt fönster)

Hassela Empowerment i Malmö (PDF, 134 kb, öppnas i nytt fönster)

Kaos Kompaniet i Ronneby (PDF, 134 kb, öppnas i nytt fönster)

Moving On i Halmstad (PDF, 163 kb, öppnas i nytt fönster)

Sätt färg på Göteborg (PDF, 184 kb, öppnas i nytt fönster)

UngKomp i Trollhättan (PDF, 208 kb, öppnas i nytt fönster)

Publiceringsdatum: 

11 okt 2017