Vägar och omvägar till arbetsmarknaden

Långsiktiga perspektiv på ungas etablering och försörjning

Den här rapporten riktar sig i första hand till beslutsfattare på strategisk nivå och till de som jobbar med unga inom kommuner, myndigheter, civila samhället eller i särskilda projekt inom t.ex. ESF. Rapporten ger viktiga utgångspunkter, perspektiv och kunskaper som vi hoppas kan användas då stödinsatser planeras och genomförs för att stötta ungas etablering i arbets- och samhällsliv.

Publiceringsdatum: 

5 sep 2017

Ladda ned 'Vägar och omvägar till arbetsmarknaden' (pdf, 1.65 MB, öppnas i nytt fönster)