Vad är UVAS?

<- Tillbaka till databasen

 

UVAS är en förkortning för Unga som Varken Arbetar eller Studerar. UVAS-statistiken gäller alla unga i Sverige i åldern 16-29 år. Statistiken är hämtad från olika register hos till exempel SCB och Försäkringskassan.

Andelen unga som varken arbetar eller studerar har de senaste tio åren varit ungefär 70 -80 000 personer varje år. Statistiken är viktig för att beslutsfattare på olika nivåer ska kunna besluta om rätt och väl avvägda åtgärder och insatser för gruppen.

I statistikdatabasen på temaunga.se finns alla siffror för åren 2007-2014 uppdelade på kommun, län och för hela riket.

Här kan du läsa mer om UVAS-modellen.

 

<- Tillbaka till databasen