Ung idag

Ung idag är visar statistik och information om ungas levnadsvillkor i Sverige.

Ung idag är Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors, MUCF, webbaserade uppföljningssystem som visar statistik och information som gör det möjligt att följa hur unga 13-25-åringars levnadsvillkor ser ut i Sverige. Här kan du hitta information om gruppen UVAS, unga som varken arbetar eller studerar, på kommunnivå. Syftet med Ung idag att följa upp ungas levnadsvillkor med hjälp av indikatorer är att skapa en helhetsbild av utvecklingen och att genom tidsserier visa hur villkoren utvecklas.  

Besök ungidag.se