UVAS statistik

Unga som varken arbetar eller studerar, UVAS, är en viktig grupp att följa. Vi tar fram UVAS-statistik som ett led i att dela och öka kunskap om gruppen, för att stötta unga till jobb eller studier. Forskning visar på betydelsen av en gymnasieexamen för att få jobb och etablera sig på arbetsmarknaden. 

Temagruppens UVAS-mått är unikt och bygger på hela befolkningen samt utgår från registerdata på unga i åldern 16-29 år.  

Andelen unga som varken arbetar eller studerar har varit relativt konstant sedan vi började utveckla måttet år 2007, och utgör cirka 7,5 procent av alla unga i åldern 16-24 år. Det motsvarar för år 2014 cirka 82 000 individer.

Vi tar även fram statistik för unga vuxna i åldern 25-29 år eftersom etableringsåldern är hög.

Våra UVAS-siffror används av kommuner, myndigheter och andra aktörer som jobbar med unga i sin arbetsvardag.

I UVAS-databasen på mucf.se kan du själv ta fram statistik.