Unga utanför i åtta regioner

I rapporten beskrivs för första gången andelen unga som varken arbetar eller studerar i olika ESF-regioner över tid. 

Statistiken på regional nivå redovisas utifrån juridiskt kön, ålder, födelseland samt olika underkategorier av uvas-gruppen. Ambitionen är därmed att rapporten ska ge en bredare bild av unga som tillhör uvas-gruppen och bidra till en fördjupad debatt om de utmaningar unga ställs inför i dag, men också till konkreta åtgärder som kan underlätta för gruppen.

Publiceringsdatum: 

7 nov 2017

Ladda ned 'Unga utanför i åtta regioner' (pdf, 1.46 MB, öppnas i nytt fönster)