Om läget för unga 2015 – kris på arbetsmarknaden?

Hur är läget på arbetsmarknaden för unga år 2015? På seminariet Kris för unga på arbetsmarknaden? bjöd Temagruppen in forskare och experter som från olika perspektiv och kunskap gick igenom hur läget ser ut för unga 2015 – egentligen.

Här är några slutsatser:
• Statistiken måste bli bättre på att visa var problemen finns så att vi vet vilken typ av insatser som behövs. Ny forskning skulle också kunna visa vilken sorts insats som ger bäst effekt i en specifik situation så att det blir rätt åtgärd för rätt person.

• Det är viktigt att snabbt reformera grundskolan så att alla elever bli behöriga till gymnasiet. Kraven på skolan ökar när många elever är nyanlända från andra länder.

• Det är viktigt att komma i kontakt med ungdomar som varken arbetar eller studerar och ge dem möjligheter att komma in i samhället. De behöver ofta speciallösningar med kombinationer av arbete och studier.

• Eleverna måste få kontakt med arbetslivet tidigare, kanske redan på mellanstadiet. Skolan kan samarbeta med arbetsplatser i närheten och låta föräldrar komma och berätta om sina arbeten.

• Företagen vill att de anställda ska ha specifik utbildning för sitt arbete, inte tvingas utbilda sig utöver det. Eskil Wadensjö, professor i arbetsmarknadspolitik, sade att den svenska ungdomsarbetslösheten har kallats skyhög men i själva verket har en frisk tjugoåring med gymnasiebetyg och goda kunskaper i svenska inga problem att etablera sig på arbetsmarknaden. Större svårigheter har den som inte har fullföljt gymnasiet. Läs en sammanfattning av Eskil Wadensjös föreläsning.

Tre grupper har fått det svårare att komma in på arbetsmarknaden
Anders Forslund, professor och verksam vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, menade att det inte har blivit svårare för unga generellt att få jobb de senaste åren, men tre grupper har svårt att komma in på arbetsmarknaden: unga med funktionsnedsättningar, unga med utländsk bakgrund, unga utan fullständiga gymnasiebetyg. Läs en sammanfattning av Anders Forslunds föreläsning.

Tor Hatlevoll, utredare på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), har undersökt vilken betydelse utbildning har för ungas möjligheter att få jobb, och för att få reda på det har han följt årgången födda 1981. I gruppen som var arbetslösa när de var 29 var det en stor andel som inte hade fått slutbetyg från gymnasiet. Risken att bli arbetslös var 86 procent större för 29-åringarna utan slutbetyg. Läs en sammanfattning av Tor Hatlevolls föreläsning.

Sammanfattande artikel från hela konferensen kan du läsa här: Luckra upp gränserna mellan att arbeta och att studera.