Tid för aktivitetsersättning för unga! (kortversion)

Den här skriften är en kortversion av en längre rapport med samma namn ”Tid för aktivitetsersättning för unga”.

I rapporten ger vi en helhetsbild av systemet med aktivitetsersättning, hur det fungerar och vilka utmaningar och möjligheter som finns för att stötta unga med funktionsnedsättning vidare i studier eller till arbete. Där lyfts också exempel på ungdomsprojekt inom socialfonden som stöttar unga med funktionsnedsättning. I den här kortversionen sammanfattar vi rapporten och presenterar de förslag som vi har för hur stödet för funktionsnedsatta kan förbättras.

Publiceringsdatum: 

27 okt 2017

Ladda ned 'Tid för aktivitetsersättning för unga! (kortversion)' (pdf, 3.56 MB, öppnas i nytt fönster)