Tid för aktivitetsersättning för unga!

I den här skriften ger vi en helhetsbild av systemet med aktivitetsersättning, hur det fungerar och vilka utmaningar och möjligheter som finns för att stötta unga med funktionsnedsättning vidare i studier eller till arbete.

I skriften lyfts exempel på ungdomsprojekt inom socialfonden som stöttar unga med funktionsnedsättning. Vi lämnar också några förslag till hur stödet för funktionsnedsatta kan förbättras, bland annat behövs bättre samordning mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunen. Men även arbetsgivare, inte minst i offentlig verksamhet, behöver i högre utsträckning än idag ta emot och anställa unga med funktionsnedsättning.

Publiceringsdatum: 

27 okt 2017

Ladda ned 'Tid för aktivitetsersättning för unga!' (pdf, 8.44 MB, öppnas i nytt fönster)