Policy

Det finns tydliga rekommendationer på EU-nivå att med alla medel motverka att unga lämnar skolan i förtid. En arbetsgrupp med deltagare från medlemsländerna har beskrivit problemet, identifierat arbetssätt och lagt fram 12 policyrekommendationer.

Dessa gäller såväl på nationell nivå som inom skolan. Arbetsgruppen rekommenderar skolan:

  • Unga måste vara delaktiga när insatser och åtgärder implementeras
  • Hinder som gör det svårt att fullfölja gymnasiet måste undanröjas
  • Skolorna måste stödjas för att utveckla uppmuntrande och stödjande lärmiljöer som fokuserar på de individuella elevernas behov. Relevant och engagerande kursplaner ska finnas
  • Stöd och uppmuntra multiprofessionella team mot skolavhopp.
  • Stöd samarbeten mellan skolor, lokalsamhället, föräldrar och elever för att minska skolavhopp. Främja långsiktiga engagemang hos lokala aktörer inklusive det lokala arbetslivet
  • Arbeta för att öka kunskapen om skolavhoppens orsaker och konsekvenser hos medarbetare i alla skolformer, särskilt hos lärarna. Gör det möjligt för medarbetarna att ge olika typer av inkluderande och individualiserat stöd till eleverna.

 

Källa: Reducing early school leaving: Key messages and policy support. Final report of the Thematic Working Group on Early School Leaving. November 2013. Europeiska Kommissionen.