PlugInnovation

PlugInnovation samlar relevanta studier, rapporter och vetenskapliga undersökningar som är kopplade till frågan om avbrott. Deras kunskapsöversikter ger en grundläggande orientering inom området. Forskningen berör många olika discipliner

Det finns en del svensk forskning kring skolavhopp och plugInnovation.se kategoriserar forskningsrapporterna så att de som arbetar med skolk- och avbrottsproblematik kan bygga sina insatser på en vetenskaplig grund. Rapporterna är indelade i några övergripande kategorier:

 

 

  • Allmänna översikter
  • Individualiserat stöd
  • Relationella faktorer
  • Organisation läroplaner och kursplaner, pedagogik/undervisning och kommunernas informationsansvar (KIA).