Magasinet Dropouts.

Förutom teveserien Dropouts finns magasin som fördjupar och breddar de perspektiv som lyfts i respektive avsnitt. Det femte numret innehåller "det bästa" från samtliga tidigare nummer. Alla magasin kan beställas gratis genom att skicka ett mail till temagruppen@mucf.se.

Dropouts del 5

 

Magasinet sammanfattar hela programserien. Vi får bland annat träffa ungdomarna som deltagit i projekten ett halvår senare. Magasinet innehåller i huvudsak artiklar från de tidigare fyra magasinen. Om du endast vill läsa ett nummer av DropOuts, läs det här.
Beställ det femte numret av magasinet DropOuts direkt från Utbudet.

 

Dropouts del 4

 

Tema: Diagnoser och psykisk ohälsa samt praktisk och teoretisk utbildning. Dubbelnummer.
Magsinet lyfter svagbegåvning i en intervju med professor Ulla Ek. Joanna Halvardsson berättar om hur viktigt att få sin aspergerdiagnos och mobbingen under gymnasiet. Magasinet lyfter också praktik och vi får följa med på en resa till Danmnark.

 

Dropouts del 3

 

Tema: Skolavhoppens kostnader och konsekvenser.
Läs om skolavhoppens kostnader och konsekvenser i en intervju med nationalekonomen Ingvar Nilsson. Läs också om vad Mimmi Garpebring, ordförande för Sveriges elevråd - SVEA anser om framtiden för Sveriges skola.

 

Dropouts del 2

 

Tema: Mobbing.
Läs mer om en av seriens huvudpersoner, Johanna Bogfors arbete och hennes trägna arbete för att sprida skolkärlek. Magasinet innehåller också frågor, svar och artiklar om mobbing.

 

 

 

Dropouts del 1

 

Tema: Bristande pedagogiskt stöd
Följ två av tv-seriens huvudpersoner, Emma Ståhl och Camilla Persson-Karelius i deras arbete med att hjälpa unga som hoppat av gymnasiet. Ett reportage från Beda Hallberg-skolan berättar om hur man där arbetat för att skapa en skola anpassad efter eleverna - inte tvärt om.