Skolavhopp

Trots att ungdomar aldrig har varit så välutbildade som i dag fullföljer 24 procent av eleverna i Sverige inte sina gymnasiestudier på fyra år. Ofullständiga betyg och avbrott från gymnasieskolan är viktiga frågor både för skolan och för samhället.
Vi vet att unga som saknar en fullständig gymnasieutbildning har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Gymnasieutbildning har blivit ett grundkrav från arbetsgivarna för de flesta anställningar. De som inte lyckas i skolan får det allt svårare i konkurrensen med jämnåriga med gymnasieutbildning. Detta kommer att märkas än mer de kommande åren då en gymnasieexamen kommer att ge en tydligare signal till arbetsgivaren än slutbetyg eller samlat betygsdokument gör.

Temagruppen Unga i arbetslivet prioriterade skolavhopp under 2014 och fokuserade på kunskap om målgruppen, metoder och strukturella hinder.

Vår projektenkät visar att ungefär varannan ung deltagare i ett ESF-projekt saknar en fullständig gymnasieutbildning. Läs mer i rapporten Kreativa projekt.

Tidigare undersökningar kring skolavhopp visar att det finns tre generella förklaringar till att unga inte fullföljer gymnasieskolan. Dessa relaterar till faktorer i skolan, utanför skolan eller i hemmet:

  • Bristande stöd i skolan
  • Bristande stöd hemifrån/en otrygg hemmiljö
  • Andra faktorer som sjukdom, graviditet eller traumatiska händelser.

För att få veta mer om vad som bidragit till att de unga deltagarna inte fullföljt sin utbildning frågade vi 2013 unga i ESF-projekt varför de hoppat av, vad som kunde förhindrat avbrottet och hur en skola för alla borde ser ut. 379 unga i åldern 16 till 29 år svarade. Vår rapport 10 orsaker till avhopp, som finns att ladda ner från temaunga.se, rapport analyserar deras svar. Vi ser att det pedagogiska stödet har brustit och inte svarat mot de ungas behov, att skolan bör fokusera på arbetsmiljön och att alternativa utbildningsvägar bör skapas så att alla får plats att växa och lära.