Temagruppen Unga i Arbetslivet © 2010

 

 

 

 

Följ oss på Twitter!Bli vår Facebookvän!UngdomsstyrelsenESF - Europeiska Socialfonden

 

Besök vår blogg!

 

Vi i Temagruppen Unga i Arbetslivet bloggar om vårt arbete. Läs bloggen här!

 

 

 

Highlevelgruppen

 

För att säkra att temagruppens verksamhet är förankrad på högsta nivå i respektive organisation samt medverka till att erfarenheter utbyts har temagruppen en highlevelgrupp

Viktiga konsekvenser av highlevelgruppens medverkande:

• Påverka temagruppens planering och resultat.

• Medverka till en tvärsektoriell samverkan.

• Ge förutsättningar för styrgruppens deltagare att medverka vid och sprida kunskap från temagruppen tillbaka till respektive organisation och mellan organisationer.

• Ha kännedom om temagruppens verksamhet.

• Säkerställa att temagruppens arbete sprids i den egna organisationen.

• Säkerställa att temagruppens arbete redovisas i årsredovisning om sådan förekommer.

 

 

 

Dokument och utskick från Temagruppen