Temagruppen Unga i Arbetslivet © 2010

 

 

 

 

Följ oss på Twitter!Bli vår Facebookvän!UngdomsstyrelsenESF - Europeiska Socialfonden

 

Besök vår blogg!

 

Vi i Temagruppen Unga i Arbetslivet bloggar om vårt arbete. Läs bloggen här!

 

 

Temagruppen Unga i arbetslivet

Temagruppen Unga i arbetslivet är en av fem temagrupper inom socialfonden i Sverige programperioden 2007-2013. Fokus ligger på ungdomsprojekt inom såväl Programområde 1 som 2. Temagruppen Unga i arbetslivet består av Ungdomsstyrelsen och Arbets-förmedlingen, Försäkringskassan, Socialstyrelsen, Skolverket, Sveriges kommuner och Landsting och Communicare.

 

Syftet med temagrupperna är att de ska ta fram, analysera och systematisera projektresultat för att åstadkomma strategisk påverkan även efter de enskilda projektens slut.

 

Temagrupperna ska också bidra till kvalitetshöjning och att lärdomar tillvaratas och leder till utveckling av socialfondsprogrammets fortsatta verksamhet, till exempel genom omvärldsbevakning och att de återkopplar sina resultat till svenska ESF-rådet och till de prioriterande strukturfondspartnerskapen. 

 

De svenska temagrupperna som har motsvarande inriktningar på europeisk nivå är aktiva aktörer även i det europeiska arbetet. Temagruppen Unga i arbetslivet medverkar i European Network on Youth Employment.

 

Samverkansparter:
Arbetsförmedlingen » 

 

Communicare »

 

Försäkringskassan »


Skolverket »

 

Socialstyrelsen »

 

SKL »

 

Ungdomsstyrelsen » 

 

Övriga Temagrupper inom ESF:

Arbetsplatslärande och omställning i arbetslivet, A&O »

 

Entreprenörskap och företagande »

 

Integration i arbetslivet, TIA »

 

Tema Likabehandling »

 

 

 

Dokument och utskick från Temagruppen