Temagruppen Unga i Arbetslivet © 2010

 

 

 

 

Följ oss på Twitter!Bli vår Facebookvän!UngdomsstyrelsenESF - Europeiska Socialfonden

 

Besök vår blogg!

 

Vi i Temagruppen Unga i Arbetslivet bloggar om vårt arbete. Läs bloggen här!

 

 

Temagruppen Unga i Arbetslivet

 

ESF, Europeiska Socialfonden, kommer under en fem-årsperiod att finansiera cirka 1000 projekt för att hjälpa unga människor från arbetslöshet till arbetsliv eller till ökad kompetens. Tanken med denna sida är att presentera tillvaratagna smarta metoder och idéer i dessa projekt och föra dem vidare.

 

Temagruppen Unga i arbetslivet ska verka för att erfarenheter och kunskaper tas tillvara från projekt som har finansiering från Europeiska socialfonden (ESF). Vi kommer bland annat titta på projektens metoder, resultat och ungas delaktighet.

 

Vår målgrupp är projekt och beslutsfattare på alla nivåer som huvudsakligen arbetar med unga.

 

 

Dokument och utskick från Temagruppen