Temagruppen Unga i Arbetslivet © 2010

 

 

 

 

Följ oss på Twitter!Bli vår Facebookvän!UngdomsstyrelsenESF - Europeiska Socialfonden

 

Besök vår blogg!

 

Vi i Temagruppen Unga i Arbetslivet bloggar om vårt arbete. Läs bloggen här!

 

 

 

Kansliet

 

Kansliet finns på Ungdomsstyrelsen och består av sex personer. Kansliet verkar i enlighet med den verksamhetsplan som styrgruppen beslutar om.

 

Kansliet samlar in och bearbetar ESF-projektens erfarenheter och resultat. Kansliet producerar material och information. Kansliet står för administration och dokumentation samt ekonomisk redovisning. Kansliet medverkar i internationella nätverk och svarar för spridning av temagruppens resultat och förslag. Kansliet möjliggör samarbete och tvärsektoriell samverkan.

Coordinator
Susanne Zander, Ungdomsstyrelsen

Biträdande coordinator
Karin Fridén, Arbetsförmedlingen

Administration & ekonomi
Peter Pedersén

 

Strategisk Kommunikatör 
Linus Källander 

Webbredaktör & informatör
Marcus Westfal

Handläggare/utredare
Magnus Björkström, Oscar Svensson, Lidija Kolouh

 

Karin Fridén Bräutigam

Arbetsförmedlingen

 

Petra Jansson

Arbetsförmedlingen

 

 

 

 

Dokument och utskick från Temagruppen