Så här använder du databasen

<- Tillbaka till databasen

Du kan själv välja vilken information du vill ta fram för din kommun och ditt län, uppdelat på bland annat kön, ålder och ursprung. I vissa fall är urvalet för litet för att resultatet ska kunna sammanställas. När du klickat i de val du vill göra så klickar du på knappen Välj. Resultatet presenteras längst ned på sidan.

 

  1. Välj år.
  2. Välj Riket eller ett län.
  3. När du valt län kan du, om du vill, välja Kommun.
  4. Välj Kön. Om du väljer Alla, eller inte gör något val, så redovisas en totalsumma av både män och kvinnor.
  5. Välj Inrikesfödd eller Utrikesfödd. Om du väljer Alla, eller inte gör något val, så redovisas en totalsumma av både inrikes- och utrikes födda.
  6. Välj åldersgrupp. Om du inte gör något val så redovisas båda åldersgrupperna var för sig.
  7. Slutligen kan du välja Kategori. På länsnivå finns sju olika alternativ, på kommunnivå finns endast alternativet Okänd aktivitet. Ibland kan urvalet på kommunnivå vara för litet för att resultatet ska kunna presenteras.
  8. Klicka på knappen Välj. Resultat sammanställs längst ned på sidan.
  9. Klicka på knappen Återställ om du vill rensa dina val och göra en ny sammanställning.
  10. Ibland kan urvalet på kommunnivå vara för litet för att resultatet ska kunna presenteras, istället för siffror visas då ***.

 

<- Tillbaka till databasen