I spåren av den ekonomiska krisen

Denna skrift presenterar en uppdaterad analys av unga 16–25 år som varken arbetar eller studerar. Tidigare har en sådan överblick saknats. Analyserna kan bilda underlag för det arbete som sker på nationell, regional och kommunal nivå. Här presenteras några analyser ur nationellt perspektiv för att visa viktiga tendenser och analysmöjligheter.

Publiceringsdatum: 

1 jul 2011

Ladda ned 'I spåren av den ekonomiska krisen' (pdf, 2.66 MB, öppnas i nytt fönster)