I praktiken sänker vi trösklarna

Praktik är en av de vanligast förekommande metoderna i projekt som syftar till att underlätta ungas etablering på arbetsmarknaden. Denna rapport beskriver hur en praktikperiod kan genomföras, arbetsgivares syn på praktik, vilka egenskaper de anser är viktiga hos unga och vilken roll praktiken spelar för den enskilda ungas väg mot arbete eller utbildning.
Se en film om rapporten här.

ISBN: 978-91-85933-49-5

Publiceringsdatum: 

9 aug 2011

Ladda ned 'I praktiken sänker vi trösklarna' (pdf, 3.09 MB, öppnas i nytt fönster)