Det lönar sig

Rapporten är en sammanfattande analys av 28 projekt - varav ett antal men inte alla har haft ESF-finansierad verksamhet - med tillsammans över 500 unga deltagare där Payoff gjort så kallade payoff-kalkyler för att undersöka projektens verkningsgrad. Rapporten berättar om projektens lönsamhetsgrad och hur snart den investering som görs i arbetet för att bryta ungas marginaliserig återbetalar sig.
ISBN: 978-91-85933-43-3

Publiceringsdatum: 

14 mar 2011

Ladda ned 'Det lönar sig' (pdf, 1.61 MB, öppnas i nytt fönster)