Temagruppens styrgrupp

Här finner ni kontaktuppgifter till styrgruppens medlemmar. Styrgruppens ordförande, Pontus Ekstedt, finns på Temagruppen Unga i arbetslivets kansli på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor på Medborgarplatsen 3 i Stockholm.

Ordförande Pontus Ekstedt, avdelningschef på MUCF. Kontakt: pontus.ekstedt@mucf.se

Övriga i styrgruppen är:

Anna Gardegård, projektledare på NVC, Nordiskt välfärdcenter:
anna.gardegard@nordicwelfare.org

Lidija Kolouh-Söderlund, projektledare på NVC, Nordiskt välfärdcenter:
lidija.k-soderlund@nordicwelfare.org

Per Alvant, undervisningsråd på Skolverket:
per.alvant@skolverket.se

Helena Wintgren, undervisningsråd på Skolverket:
helena.wintgren@skolverket.se

Eva Carlsson, Tillväxtverket:
eva.carlsson@tillvaxtverket.se

Anna Eldestrand, Tillväxtverket:
anna.eldestrand@tillvaxtverket.se

Jan Åkerlund, Kronofogden:
jan.akerlund@kronofogden.se

Christian Skoog, Arbetsförmedlingen:
christian.skoog@arbetsformedlingen.se

Carolina Gianola, Arbetsförmedlingen:
carolina.gianola@arbetsformedlingen.se

Gunnar Anderzon, projektledare på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL:
gunnar.anderzon@skl.se

Susanne Bengtsson, Försäkringskassan:
susanne.bengtsson@forsakringskassan.se

Sven Jansson, Nationell samordnare ESF-rådet:
sven.jansson@esf.se