Europeiska Socialfonden

Europeiska Socialfonden stöder projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap.

Europeiska socialfonden (förkortat ESF) är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. Fonden är lika gammal som EU och instiftades år 1957. Då som nu är målet att minska skillnader i välstånd och levnadsstandard mellan EU:s medlemsländer. Läs mer om EU:s sysselsättningsstrategi och om Europeiska Socialfonden till höger under relaterade länkar. Under föregående period 2007-2013 uppgick Socialfondens budget till ungefär 750 miljarder kronor runtom i Europa.