Aktuellt

(2013-06-13) 112 100 varken arbetade eller studerade år 2011
Den statistik som idag publicerats av Ekot är hämtad från en kommande rapport från Temagruppen Unga i arbetslivet, ”2013 års uppföljning av unga som varken arbetar eller studerar”. Rapporten publiceras i sin helhet 27 juni. Till dess hänvisar vi till Ekots rapportering. För frågor om detta, kontakta Linus Källander, 08-566 219 23.
(2013-06-05) SvD Näringsliv granskar ungdomsarbetslösheten
Jobbjakten heter den nya artikelserien från SvD där man kommer att granska ungdomsarbetslösheten. Bränderna i Stockholms förorter har ännu en gång satt ungdomars brist på meningsfull sysselsättning under lupp. Artikelserien kommer att löpa över valet 2014.
(2013-05-14) Oscar Svensson, Temagruppen Unga i arbetslivet, jämför dagens situation med krisen på 1990-talet
(2013-05-08) En tredjedel av svenska ungdomar i åldrarna 15-24 år tycker att livet är svårt. Var tionde är missnöjd med sin tillvaro och lika många tycker att livet är meningslöst.
Till höger kan du bland annat läsa en artikel från DN och lyssna på ett diskussionsprogram med Robert Aschberg på Radio1 där man belyser problemet och rapporten.
(2013-05-08) Arbetsförmedlingen: 77 000 unga riskerar att aldrig få något jobb
77 000 unga i åldern 16 till 29 riskerar att aldrig få något jobb. De har varken pluggat eller jobbat de senaste tre åren, enligt en rapport från Arbetsförmedlingen. Sveriges radio P3 intervjuade Angeles Bermudez-Svankvist som är Arbetsförmedlingens generaldirektör. 20 000 av dessa unga har aldrig haft kontakt med Arbetsförmedlingen. Var tionde ung är utan jobb eller utbildningsplats i Sverige. Rapporten visar även att det är ett stort antal avhopp från gymnasiet.
(2013-02-25) Var femte ung i Norrbotten är arbetslös meddelar Sveriges Radio
Ungdomsarbetslösheten i Norrbotten har minskat något jämfört med för ett år sen, men fortfarande saknar var femte ungdom mellan 18 och 24 år ett jobb.
(2013-01-14) Ungdomsarbetslöshet: kommissionen föreslår åtgärdspaket
– Hög ungdomsarbetslöshet har allvarliga följder för vår ekonomi, vårt samhälle och våra ungdomar. Därför måste vi satsa på ungdomarna i EU nu. Paketet hjälper medlemsstaterna att få ut ungdomar på arbetsmarknaden. Kostnaderna för att inte göra det skulle bli enorma, säger kommissionär László Andor som ansvarar för sysselsättning, socialpolitik och inkludering.
(2012-11-12) Steget mot livet som vuxen allt längre
Susanne Zander från Temagruppen Unga i arbetslivet uttalar sig om omorganisering på arbetsplatserna när anställda går i pension i tidningen Svenska Dagbladet.
(2012-11-07) Lyssna på Sveriges Radios reportage om unga utanför
Lyssna direkt
(2012-07-03) Unga som varken arbetar eller studerar. Hur många är de och vad gör de?
Följden av den ekonomiska krisen var att antalet unga som varken arbetar eller studerar steg från en redan hög nivå till fler än 126 000 personer år 2009. Socialfondens temagrupp Unga i arbetslivet presenterar årligen nya uppgifter om antalet unga som varken arbetar eller studerar. Presentationen följs upp av ett samtal mellan fack, näringsliv och offentlig sektor om hur vi ska tolka statistiken och vart ansvaret för dessa individer faller? Socialfondens temagrupp Unga i arbetslivet, som drivs av Ungdomsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialstyrelsen, Skolverket, SKL och Communicare, ska samla och sprida metoder och arbetssätt som kortar vägen till arbete eller studier för unga. Temagruppen ska också identifiera och motverka strukturella hinder.

Sidor