Aktuellt

(2014-10-08) Svårt för avhoppare från gymnasiet
Skolan kan göra mycket för att motivera elever att fullfölja sina studier. Det handlar om bättre stöd till elever som riskerar att hoppa av och bättre studie- och yrkesvägledning, förklarar Skolverkets överdirektör Helén Ängmo i ett inslag i SVT. I Skolverkets databas SIRIS kan man se vad unga gör ett, två, tre eller fem år efter gymnasieskolan.
(2014-06-18) Utanförskapet ökar bland utrikesfödda
Susanne Zander från Temagruppen Unga i arbetslivet besökte SVT Gomorron Sverige för att kommentera att arbetslösheten ökar bland lågutbildade och att det är svårt att bryta utanförskapet för utrikesfödda i problemområden. Se filmklippet här.
(2014-06-04) Krönika SvD: Röst åt de barn som ingen lyssnar på
"Utbildningsradion gör i vår en ny satsning med fokus på de unga som dagens skola misslyckas att ta hand om. I ett antal program, både i radio och i tv, försöker man gå till botten med vad som har gått fel." Läs gärna Erika Hallhagens krönika i Svenska Dagbladet.
(2014-06-04) Magasinet Dropouts del 2 ute nu!
Missa inte det nya numret av Dropouts.
(2014-03-21) Med fokus på unga - regeringen presenterar förslag till en ny ungdomspolitik
Ett nytt övergripande mål föreslås för alla statliga beslut och insatser som berör ungdomar mellan 13 och 25 år. Detta framgår av propositionen "Med fokus på unga - en politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande" som regeringen fattat beslut om. Det nya målet ska ersätta de nuvarande målen för ungdomspolitiken. Förslaget till nytt mål är: "Alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen".

Ungdomspolitiken föreslås vara sektorsövergripande och alla insatser som berör ungdomar bör ha ett ungdomsperspektiv.

(2013-10-10) Slutbetänkandet Unga som varken arbetar eller studerar
Ungdomar som varken arbetar eller studerar ska få bättre stöd och samordnade insatser från såväl kommuner som från Arbetsförmedlingen. Det föreslår regeringens särskilda utredare som i dag överlämnar slutbetänkandet Unga som varken arbetar eller studerar – statistik, stöd och samverkan (SOU 2013:74) till biträdande utbildningsministern Maria Arnholm.
– Unga möter i dag många gånger stora svårigheter när de lämnar skolan och ska gå ut i arbetslivet. Det gäller särskilt unga som saknar en gymnasieutbildning. Unga som har behov av stöd från flera aktörer bör få ett samordnat och stabilt stöd. För dessa unga bör insatserna utformas så att de utgår från den enskildes behov, säger utredaren Ann-Marie Begler.
(2013-10-03) SR Ekot rapporterar om skolavhopp

Temagruppen Unga i arbetslivet tillsammans med processtödet för strategiskt lärande genomförde på torsdagsmorgonen ett frukostseminarium om Skolavhopp. Sveriges Radios nyhetsredaktion Ekot gjorde ett reportage. 

(2013-07-03) Grönt ljus för yrkesintroduktion i Sverige
Det planerade stödet består av ett lönebidrag för arbetsgivaren i kombination med ett direktstöd för utbildningskostnaden.
(2013-06-27) Pressmeddelande 2013 års uppföljning av unga som varken arbetar eller studerar
Ladda ned pressmeddelandet nedan
(2013-06-13) 112 100 varken arbetade eller studerade år 2011
Den statistik som idag publicerats av Ekot är hämtad från en kommande rapport från Temagruppen Unga i arbetslivet, ”2013 års uppföljning av unga som varken arbetar eller studerar”. Rapporten publiceras i sin helhet 27 juni. Till dess hänvisar vi till Ekots rapportering. För frågor om detta, kontakta Linus Källander, 08-566 219 23.

Sidor