Aktuellt

(2016-02-11) Ny utredare i Temagruppen
Vi hälsar Ylva Bodén varmt välkommen som utredare i Temagruppen. Hon jobbar i dag som konsult och har tidigare erfarenhet av bland annat projektledning och undersökningar. Ylva börjar 4 april.
(2015-11-27) Ny nationell samordnare välkomnas
Hon ska främja samverkan mellan myndigheter, kommuner, landsting och organisationer på nationell, regional och lokal nivå kring insatser för unga som varken arbetar eller studerar.

För att inte unga ska hamna mellan olika aktörers ansvar, finns det behov att stärka samverkan i arbetet med att få unga som varken arbetar eller studerar tillbaka till arbete och studier.

- Inger Ashing var tidigare avdelningschef på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, där Temagruppen har sitt kansli, och vi menar att regeringen gjort ett väldigt gott val. Inger är väl insatt i frågor som rör ungas etablering och har mycket god kunskap om gruppen unga som varken arbetar eller studerar. Vi ser bara positivt på utnämningen och ser fram ett gott samarbete, säger Berit Israelsson, projektledare.

Temagruppen fokuserar under åren 2015-2017 på frågor om samverkan, matchning och vikten av tidiga och flexibla insatser för att underlätta för ungas etablering på arbetsmarknaden. Det ligger väl i linje med den strategi som regeringen nu presenterar för åren 2015-2018.
(2015-08-12) Temagruppen i SR P1 Plånboken
Teamagruppens Malin Engstedt besökte Sveriges Radio P1 och programmet Plånboken. Malin lyfte problematiken om ungas skuldsättning. Hoppa fram till 21:09 i programmet.

(2015-07-15) Samarbete ska hjälpa ungdomar hitta in
I Hudiksvall finns ett samarbete mellan kommunen och Arbetsförmedlingen som kallas Enig. Mycket inspiration har hämtats från Söderhamn, som har en lång tradition av att hjälpa ungdomar som står en bit utanför in i samhället igen.
(2015-07-14) Hudiksvalls Tidning: Könsskillnader när unga ska etableras
(2015-06-25) Hadzialic: "Så får vi ner arbetslösheten bland unga"
Artikel från Dagens Samhälle 25 juni 2015
(2015-02-18) Danmark bjuder in till konferens om ungdomsarbetslöshet
Det danska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet kommer att hålla en konferens om att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Konferensen kommer att fokusera på ungdomar under 30 som inte är i arbete eller utbildning, den så kallade Neets-gruppen . Målet är att förbättra och besvara den övergripande frågan. Läs mer nedan.
(2015-02-09) Unga som varken arbetar eller studerar
LO släpper en ny rapport om unga som varken arbetar eller studerar
(2014-10-22) Uppdrag granskning om ungas villkor på arbetsmarknaden
(2014-10-10) Skolverket lanserar nytt material om SYV

Sidor