Aktuellt

(2015-06-25) Hadzialic: "Så får vi ner arbetslösheten bland unga"
Artikel från Dagens Samhälle 25 juni 2015
(2015-02-18) Danmark bjuder in till konferens om ungdomsarbetslöshet
Det danska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet kommer att hålla en konferens om att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Konferensen kommer att fokusera på ungdomar under 30 som inte är i arbete eller utbildning, den så kallade Neets-gruppen . Målet är att förbättra och besvara den övergripande frågan. Läs mer nedan.
(2015-02-09) Unga som varken arbetar eller studerar
LO släpper en ny rapport om unga som varken arbetar eller studerar
(2014-10-22) Uppdrag granskning om ungas villkor på arbetsmarknaden
(2014-10-10) Skolverket lanserar nytt material om SYV
(2014-10-08) Svårt för avhoppare från gymnasiet
Skolan kan göra mycket för att motivera elever att fullfölja sina studier. Det handlar om bättre stöd till elever som riskerar att hoppa av och bättre studie- och yrkesvägledning, förklarar Skolverkets överdirektör Helén Ängmo i ett inslag i SVT. I Skolverkets databas SIRIS kan man se vad unga gör ett, två, tre eller fem år efter gymnasieskolan.
(2014-06-18) Utanförskapet ökar bland utrikesfödda
Susanne Zander från Temagruppen Unga i arbetslivet besökte SVT Gomorron Sverige för att kommentera att arbetslösheten ökar bland lågutbildade och att det är svårt att bryta utanförskapet för utrikesfödda i problemområden. Se filmklippet här.
(2014-06-04) Krönika SvD: Röst åt de barn som ingen lyssnar på
"Utbildningsradion gör i vår en ny satsning med fokus på de unga som dagens skola misslyckas att ta hand om. I ett antal program, både i radio och i tv, försöker man gå till botten med vad som har gått fel." Läs gärna Erika Hallhagens krönika i Svenska Dagbladet.
(2014-06-04) Magasinet Dropouts del 2 ute nu!
Missa inte det nya numret av Dropouts.
(2014-03-21) Med fokus på unga - regeringen presenterar förslag till en ny ungdomspolitik
Ett nytt övergripande mål föreslås för alla statliga beslut och insatser som berör ungdomar mellan 13 och 25 år. Detta framgår av propositionen "Med fokus på unga - en politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande" som regeringen fattat beslut om. Det nya målet ska ersätta de nuvarande målen för ungdomspolitiken. Förslaget till nytt mål är: "Alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen".

Ungdomspolitiken föreslås vara sektorsövergripande och alla insatser som berör ungdomar bör ha ett ungdomsperspektiv.

Sidor