Aktuellt

(2017-09-05) Vägar och omvägar till arbetsmarknaden

Rapporten ger viktiga utgångspunkter, perspektiv och kunskaper som vi hoppas kan användas då stödinsatser planeras och genomförs för att stötta ungas etablering i arbets- och samhällsliv.

(2017-08-29) Ny rapport om lärlingsutbildningar

Rapport som lyfter lärdomar på europeisk och nationell nivå, samt erfarenheter från projekt inom Europeiska socialfonden.

(2017-06-22) Alla unga kan jobba eller studera

Kostnadsfri konferens som vänder sig till dig som arbetar som projektledare, medarbetare i ESF:s ungdomsprojekt, som jobbar i kommuner, skolor och arbetsförmedlingar eller i andra miljöer.

En konferens i samarbete med SKL, Plug-in, Region Västerbotten, Europeiska Socialfonden och Temagruppen unga i arbetslivet

Programledare: Claes Schmidt / Sara Lund Inspiratör och föreläsare
 
9 – 10 oktober 2017
Scandic Hotell i Skellefteå. 
 
(2017-06-14) Fredrik Wikström från Temagruppen medverkar vid #EUNEETS

Torsdag 15 juni.

#EUNEETS är en konferens om inkludering av unga som står långt från skola, arbetsliv och deltagande genom innovativa, icke-formella metoder.

60 deltagare från kommuner och organisationer inom det civila samhället har anmält sig till denna nationell konferens med europeiskt perspektiv på alternativa lärande miljöer. Vi diskuterar icke-formellt lärande som språngbräda för unga i utanförskap samt validering av soft skills.

Spännande program med många aktörer. Konferensen kommer att filmas och direktsändas på Youtube. Bland annat så medverkar Temagruppens projektledare Fredrik Wikström som paneldeltagare. Läs mer om konferensen och programmet på MUCF.se samt se livesändningen på MUCFs Youtubekanal.

(2016-11-16) Debatt ÖP: Alla unga kan jobba eller studera i Jämtlands län

Generaldirektörerna Lena Nyberg, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och Lars Lööw, Svenska ESF-rådet, skriver en debattartikel i Östersunds-Posten tillsammans med regionråd Robert Uitto (S), Region Jämtland Härjedalen.  

(2016-10-27) Debattartikel i Gefle Dagblad

Alla unga i Gävleborgs län kan jobba eller studera

Det går bra för Sverige. Antalet sysselsatta ökar och de som saknar arbete blir färre. Under det senaste året har fler ungdomar haft lättare att få jobb. Men bilden är inte lika ljus för alla unga, särskilt inte för dem som inte har slutfört gymnasiet.

(2016-10-10) Första konferensen med temat ”Alla unga kan” lockade deltagare från hela Skåne

Den 3 oktober 2016 anordnades den första av tre nationella konferenser med regional profil på temat: Alla unga kan jobba eller studera! Konferensen var fullsatt med fler än 240 deltagare som deltog i olika seminarier och lyssnade när beslutsfattare, projektledare och generaldirektörer föreläste. En del av konferensen finns nu tillgängligt på film och i presentationer. Läs mer: Alla unga kan, Kristianstad 3 oktober

(2016-10-04) Debatt: Blekingemodellen kan hjälpa unga

Det går bra för Sverige och antalet sysselsatta ökar. Under det senaste året har fler ungdomar haft lättare att få jobb.

Men bilden är inte lika ljus för alla unga, särskilt inte för dem som inte har slutfört gymnasiet. Unga som varken arbetar eller studerar är en sårbar grupp. Det ser sämre ut för denna grupp i Blekinge än i Sverige. 2014 var över åtta procent av alla unga i Blekinge mellan 16 och 24 år utan arbete eller studier jämfört med 16 procent i åldern 25–29. I hela Sverige var motsvarande siffror 7,5 respektive 12,6 procent. Läs hela artikeln nedan.

(2016-10-03) Mucf:s generaldirektör Lena Nyberg med flera skriver i Sydsvenskan i dag.

Alla unga i Skåne kan jobba eller studera

 

Det går bra för Sverige. Antalet sysselsatta ökar och de som saknar arbete blir färre. Under det senaste året har fler ungdomar haft lättare att få jobb. Men bilden är inte lika ljus för alla unga, särskilt inte för dem som inte har slutfört gymnasiet.

Unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) är en sårbar grupp visar svenska och internationella studier. Generellt ser det sämre ut för denna grupp i Skåne än i Sverige som helhet. Alltför många unga vuxna riskerar att fastna i utanförskap. 2014 var nära nio procent av alla unga i Skåne mellan 16 och 24 år utan arbete eller studier medan över 15 procent i åldern 25–29 var i samma situation, enligt siffror från Temagruppen Unga i arbetslivet/Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). I hela Sverige var motsvarande siffror 7,5 respektive 12,6 procent.

Att den totala ungdomsarbetslösheten sjunker i Skåne är glädjande. När nu Temagruppen Unga i arbetslivet sammanställt nya siffror från 2014 visar det sig att andelen unga som står utan arbete eller studier däremot är ganska konstant i regionen vilket oroar. En annan oroande tendens är att andelen kvinnor i UVAS-gruppen ökar med stigande ålder. Strax över åtta procent av alla unga kvinnor mellan 16 och 24 år i Skåne saknade arbete eller studier. Andelen män var ungefär lika stor. 16,5 procent av alla unga vuxna i Skåne mellan 25 och 29 år var kvinnor i UVAS-gruppen medan 14,5 procent av alla män saknade arbete eller studier.

I internationell forskning används begreppet zoner av social övergivenhet. Inte bara materiell fattigdom följer i spåren av det sociala utanförskapet utan också existentiell ojämlikhet och ohälsa och kriminalitet i förlängningen. Det finns alltså många skäl att samverka och ta vårt vuxenansvar så att unga inte fastnar i en situation där de varken har arbete eller studerar!

Vi har gemensamt ingående följt utvecklingen för UVAS-gruppen via de projekt som Svenska ESF-rådet och Temagruppen Unga i arbetslivet initierar och följer upp. Därför arrangerar vi i dag, den 3 oktober, konferensen Alla unga kan jobba eller studera i Kristianstad för att sprida kunskap om hur unga kan genomföra sina studier, hitta jobb och stanna i dem.

I Skåne finns en rad initiativ för unga som vi kan bygga vidare på, många finansierade genom Europeiska socialfondens Sysselsättningsinitiativ för unga:

  • Ung Sluss där kommunerna Tomelilla, Simrishamn, Ystad och Sjöbo samarbetar med Arbetsförmedlingen för att stötta unga som varken arbetar eller studerar till jobb eller studier. Projektet pågår fram till slutet av 2017 och ska få unga mellan 16 och 24 år att komma närmare arbetsmarknaden eller studier.
  • PlugIn 2.0 i Skåne är en del av ett landsomfattande program där över 40 kommuner deltar för att höja kvaliteten i gymnasieskolan så att fler elever fullföljer sina studier. Resultaten är talande: vissa kommuner i Sverige har halverat antalet avhopp från gymnasieskolan i skolor som deltagit. Skånes PlugIn 2.0 ska när det avslutas införlivas i de skånska kommunerna Bromölla, Klippan, Trelleborg och Vellinges ordinarie verksamhet. Framgångsfaktorer som nämns är främst individcentrerat arbetssätt, koll och uppföljning, bra bemötande, flexibilitet och samverkan.
  • Hassela Movement är en utbildning i Skåne som leder till att unga utan sysselsättning blir barn- och ungdomscoacher. Dessa kan i sin tur lotsa andra unga i en positiv riktning. Utbildningen har ett stort ansökningstryck och bygger på ett späckat schema i tre faser.

Det finns flera exempel från Skåne och Blekinge på hur unga kan stöttas till arbete eller studier. Vi vet vilka verktyg som fungerar. Låt vår gemensamma konferens bli starten för en kraftsamling för att vända utvecklingen: växande zoner av social övergivenhet är oacceptabla!

 

Anna-Lena Cederström, regiondirektör, Region Blekinge

Lars Lööw, generaldirektör, Svenska ESF-rådet

Lena Nyberg, generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Mikael Stamming, utvecklingsdirektör, Region Skåne

(2016-09-14) Anna Ekström (S) ny ungdomsminister

Anna Ekström (S) är ny gymnasie- och kunskapslyftsminister och det statsråd som har det övergripande ansvaret för Temagruppens frågor. Eftersom Anna Ekström kommer direkt från uppdraget som generaldirektör för Skolverket så har hon stor kunskap om och erfarenhet av en av våra kärnfrågor, den om avslutade gymnasiestudiers betydelse för ungas etablering på arbetsmarknaden. 

Sidor