Inte bara praktik

2017-12-22

I skriften kartlägger vi insatser där unga får direkt kontakt med arbetsgivare, arbetsplatser, yrken eller branscher.