Ny rapport om unga utanför i åtta regioner

2017-11-23
Statistiken över unga som varken arbetar eller studerar visar på betydande regionala skillnader. Såväl den regionala som den kommunala kontexten är av betydelse. I rapporten lyfts dessutom de allvarliga konsekvenserna som ett långvarigt utanförskap kan ge upphov till.