Ny rapport om lärlingsutbildningar

2017-08-29

Rapport som lyfter lärdomar på europeisk och nationell nivå, samt erfarenheter från projekt inom Europeiska socialfonden.