Open College Network

Open College Network används för att kvalitetssäkra verksamheter som i dag inte är formellt erkända och för att visa upp varje individs lärande i form av ett intyg.

Målgrupp

Personer med erfarenhet från arbetslivet där det är svårt att veta vad personen egentligen kan och/eller har lärt sig under arbetslivssåren.

Metodens innehåll

Open College Network utgår från en strukturerad bedömningsplan som beskriver vad deltagaren ska lära sig under sin praktiktid. Den är viktig både för deltagaren och för den handledare som är ansvarig på arbetsplatsen. Efter avslutad praktik får deltagarna varsitt OCN-intyg som noggrant beskriver vad de lärt sig. Genom OCN-metoden skapas olika kursmoduler för inlärning som kan anpassas till olika behov och förutsättningar. Modulerna kan utformas utifrån en uppgift på en arbetsplats, till exempel utifrån vilka kunskaper som behövs för att beställa varor. Projekt och organisationer som använder OCN kan få tillgång till en bank med moduler som andra tidigare har satt ihop i andra sammanhang. En annan viktig del i dokumentationen av lärandet är att en panel får intyga deltagarnas kunskaper. Panelen består av representanter från relevanta delar av samhället – exempelvis arbetsgivare. Genom panelen får deltagaren kontakt med personer som kan fungera som referenser. Det är också ofta personer från lokalsamhället i panelen, vilket gör att deltagarna lättare kan använda sitt intyg när de söker arbete.

ESF-projekt som använder metoden

  • Övre Norrland - F-SALT- Företagens Sociala Ansvar som Lönsam Tillväxtfaktor
  • Mellersta Norrland - Kvalitetslab i Mellersta Norrland, Navigatorcentrum i Östersund, Drop outs vuxenutbildningen Jämtlands län
  • Östra Mellansverige Trans-sam, TRANSnationell SAMverkan för ungas etablering i arbetslivet.
  • Västsverige - Mellan Rum (MR) 6. Västsverige - Unga i jobb - Kortedala/Bergsjön
  • Sydsverige - Mera Möllan