Validering

Valideringsmetoder är olika sätt att bedöma, beskriva och synliggöra en persons kunskaper och kompetenser.

Valideringsmetoder är olika sätt att bedöma, beskriva och synliggöra en persons kunskaper och kompetenser. Läs mer om några av de valideringsmetoder som ESF-projekten använder.

Känner du till andra valideringsmetoder? Hör då gärna av dig till Temagruppen på temagruppen@mucf.se