Biologdesignern

Biologdesignern möjliggör att organisationer direkt kan ägna sig åt att leverera ett beprövat effektivt stöd istället för att testa sig fram.

Målgrupp

Biologdesignern är utvecklat med och för offentliga verksamheter. Med en tydlig struktur för hur handläggare får mest ut av sin begränsade tid. Varje år görs förbättringar av arbetssättet i dialog med handläggare, vilket gör att lärdomar som ökar resultat i Luleå kommer Malmö till del.

Metodens innehåll

Biologdesignern följer individen från första samtal till lösning i form av anställning, studier eller entreprenörskap. Arbetssättet kombinerar beprövad lösningsfokuserad vägledning med tydliga modeller för individuellt lärande och ett modernt relationsbyggande på arbetsmarknaden som skapar nya jobb. Biologdesignern kan användas individuellt eller i grupp, men är kraftfullast som en individuell process i grupp.

 

Med Biologdesignern kan organisationer direkt ägna sig åt att leverera ett beprövat effektivt stöd istället för att testa sig fram. Gemensam träning och handledning i Biologdesignern gör det möjligt för en eller flera verksamheter att ha samma arbetssätt och samma värdegrund, vilket ökar likabehandling och minskar rundgång och diskriminering. Biologdesignerns värdegrund finns beskriven i boken Äntligen måndag som du kan ladda ner till höger.

Projekt som använt metoden

Biologdesignern har använts på över 70 orter i Sverige - i kommuner, på arbetsförmedlingar och i samverkansprojekt. Ungdomsstyrelsen besökte Ungdomslotsen i Laholm 2011 och besöket finns beskrivet i skriften I praktiken sänker vi trösklarna som du kan ladda ner från relaterade länkar.