Vägledning och coachning

I nästan alla ungdomsprojekt och hos Arbetsförmedlingen möter unga coachning. De möter också vägledning. Ibland är det svårt att se skillnaden.

Vi vet väldigt litet om hur coachning eller vägledning fungerar och om de är bra arbetssätt. Detta trots att coachning och vägledning används i många projekt och verksamheter som når unga. Till exempel coachades 29 000 unga av Arbetsförmedlingen under 2011 och de 801 upphandlade coacherna coachade 25 000 unga. Till detta kommer de 25 000 unga som finns inom ESF-projekt och får coachning där.

Coachning hjälper unga att våga prova på

Många av de unga som deltar i ESF-projekt har tuffa förutsättningar. Ofta har de misslyckats med sin gymnasieutbildning, de har dåliga erfarenheter av skola och arbetsliv, har upplevt mobbning, har läs och skrivsvårigheter och har problem hemma. De kan ha fått höra att de inte är tillräckligt bra. Därför behöver projekten lägga mycket tid och energi på att motivera unga deltagare att våga prova-på. Prova på att plugga, prova på att praktisera, prova på att tala inför en grupp. Coachning hjälper unga att våga prova allt detta.

 

Deltagarna behöver också stöd i att formulera mål och att tänka ut hur de ska nå sina mål. Mycket av motivationsarbetet och målsättandet sker just i coachningen. Sedan får unga stöd att prova på olika yrken genom praktik som samtidigt ger arbetslivserfarenhet och nätverk, eller komplettera sin utbildning på olika sätt.

Skillnaden mellan vägledning och coachning

I nästan alla ungdomsprojekt och hos Arbetsförmedlingen möter unga coachning. De möter också vägledning. Ibland är det svårt att se skillnaden. Coachning är en samtalsmetod, enskilt eller i grupp, som ska stödja deltagare till att utvecklas och hitta egna lösningar. Fokus ligger på här, nu och framåt och i regel tar handledaren hjälp av en uppsättning verktyg. Coachning har ett tydligt mål. Coachningens syfte är att påskynda deltagarens väg ut på arbetsmarknaden och till egen försörjning. Det finns flera metoder som liknar coachning.

 

Det finns skillnader mellan coachning och vägledning även om de använder samma verktyg. Vägledning är ett samlingsnamn för ämnesområdena handledning, rådgivning, mentorskap och konsultation. Men det är också ett eget område. Oavsett hur man sorterar så finns det ett gemensamt syfte att hjälpa unga vidare. Vägledning har större fokus på att vägleda när den unga har en uppfattning om vad de vill medan coachning är ett verktyg för att hitta mål och riktning