Ungdomsprojekt inom ESF

ESF-projekten arbetar ofta med unga som har en så kallad multipel problematik, det vill säga att de har flera olika sorters problem.

Det är inte bara så att de står utanför arbetsmarknaden. Mer än hälften saknar färdig grundskole- eller gymnasieutbildning. Många har psykiska och andra funktionsnedsättningar. Många har problem i hemmet. Hälften av deltagarna har varit utanför arbetsmarknaden i ett år eller mer.

ESF-projekt arbetar med unga med tuffa förutsättningar

Som konsekvens av att de unga deltagarna i många fall står långt ifrån arbetsmarknaden jobbar många projekt med att ge de unga en strukturerad vardag. Det är ett nödvändigt första steg innan ungdomarna kan gå vidare med till exempel utbildning eller praktik.

För att motivera deltagarna att fortsätta eller göra färdigt sin utbildning jobbar många projekt med alternativa utbildningsformer eller låter de unga prova på att studera. Det hjälper dem att de få tillbaka självförtroendet och våga satsa på en utbildning.

Flertalet unga i projekten saknar arbetslivserfarenhet. Tillsammans med en misslyckad skolgång och i många fall ett lågt självförtroende är förutsättningarna tuffa för att de ska klara en praktik. Från början krävs mycket stöd till den unge och till arbetsgivaren. Projekten löser det på olika sätt genom samarbete med arbetsgivare, checklistor, journummer till arbetsgivare om de har problem och så vidare.