Jobb i sikte-metoden

- Från Särskola till Arbetsliv - Ett nytt sätt att samverka

Jobb i sikte är ett EU-projekt som syftar till att öka möjligheten för elever från Gymnasiesärskolan att ta steget ut i arbetslivet. Projektet kom till för att motverka den utveckling som gått mot att allt färre från Gymnasiesärskolan går från studier till arbete. Det beror bl.a. på en förändrad arbetsmarknad där många av de enkla, mer rutinartade jobb, som ofta passar våra deltagare har försvunnit.

Jobb i sikte-metoden är ett nytt sätt att ge ett individuellt, så heltäckande stöd som möjligt, där samverkan mellan Gymnasiesärskolan, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan spelar en central roll. Ladda ner en pdf om Jobb i sikte-metoden till höger under relaterade länkar.