Unga med funktionsnedsättning

Olika typer av funktionsnedsättningar är vanligt bland unga som deltar i ESF-projekt. Fyra av tio projekt riktar sig till denna målgrupp, men alla projekt möter dessa unga i sitt arbete.

Funktionsnedsättningar kan vara många olika saker. I vår projektenkät svarar projekten (177 stycken) att 60 procent av deras deltagare har någon form av psykiska hinder. Det kan vara neuropsykiatriska diagnoser, depressioner, social fobi eller psykiska funktionsnedsättningar som inte är diagnosticerade.

Projekten svarar också att 10 procent av deltagarna har intellektuella funktionsnedsättningar som ställer stora krav på anpassning av arbetsplatsens och arbetets innehåll. Fyra procent av deltagarna har fysiska funktionsnedsättningar som kräver anpassning av arbetsplatsen och arbetets innehåll. 11 procent av Unga som varken arbetar eller studerar har stöd från Försäkringskassan på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. Det finns olika inriktningar på hur projekten arbetar med denna målgrupp. Allt från olika typer av anställningsstöd till friskvård – det kan du läsa mer om i menyn till vänster.