Rätt använt är praktik ett fantastiskt verktyg

För att vara framgångsrik ska en praktik ha ett tydligt formulerat syfte, ett mål, en plan och tydlig uppföljning. Praktikperioden ska leda till att individen har lärt sig något nytt.

I praktiken sänker vi trösklarna

De flesta ESF-projekt som har unga deltagare arbetar med praktik. Temagruppen har samlat in erfarenheter och kunskaper från ESF-projekt till rapporten I praktiken sänker vi trösklarna som vi hoppas kan inspirera och hjälpa projekt och verksamheter som använder praktik i sitt arbete.

Rätt använt är praktik ett fantastiskt verktyg

För att vara framgångsrik ska en praktik ha ett tydligt formulerat syfte, ett mål, en plan och tydlig uppföljning. Praktikperioden ska leda till att individen har lärt sig något nytt.

Viktigt att förbereda unga för praktiken

Unga behöver ofta hjälp med att förbereda sig inför praktiken och projekten jobbar strukturerat med det. De får i regel lära sig om vad som förväntas på en arbetsplats, vett och etikett av typen hur man hälsar, vad man ska tänka på när man fikar, och så vidare. Ofta erbjuds unga också kortare utbildningsmoment med fokus på vad de har för rättigheter och skyldigheter på en arbetsplats. Många av deltagarna i projektet har aldrig varit med om en anställningsintervju och därför är det bra att de lägger ner tid på att träna intervjuteknik tillsammans med personalen och får prata om viktiga saker att tänka på vid en anställningsintervju.

Flerpartssamsyn om praktikens mål och syfte

Det är väldigt viktigt att syftet med praktikperioden tydliggörs för alla parter, så att inte den unga praktikanten riskerar att uppleva det som ett misslyckande.