Praktikplats och aktivt deltagande avgörande i ungdomsprojekt

Praktik är en metod som i sig innehåller flera metoder. I Temagruppens rapport I praktiken sänker vi trösklarna går vi igenom metoderna projekten använder.

I praktiken sänker vi trösklarna [4:31 - TEXTAD]

Se en videofilm om Temagruppens rapport.

 

 

Praktik - ett steg in på arbetsmarknaden

Praktikplatser är avgörande för att etablera ungdomar på arbetsmarknaden. Men många ESF-projekt vittnar om hur svårt det att hitta praktikplatser. Särskilt svårt är det hos större organisationer och kommuner. Det gäller även på orter där kommunen själv äger och driver ungdomsprojektet. Hos små privata företag är det lite enklare, särskilt om fördelarna med praktikanter för arbetsgivaren lyfts fram.

Aktivt deltagande ger resultat

Ungdomsprojekten måste aktivt se till att vara där arbetsgivarna finns. Det finns flera sätt att göra detta. Projekten Transit och Trans-Sam drivs av Activa som har använt sig av marknadsförare för att få bra kontakt med arbetsgivare. Det är också viktigt att ungdomarna själva deltar i de inledande kontakterna med arbetsplatsen och lär sig att skapa egna relationer. Här kan handledarna stötta de projektdeltagare som inte klarar det på egen hand.

Individuellt stöd ökar självförtroendet

Många ungdomar har liten eller ingen arbetsplatserfarenhet och de har ofta svårt att fungera socialt. Projekten har olika strategier för att hantera det. I projektet Transit kommer en stor del av deltagarna från särskola och många har Aspergers syndrom. De behöver mycket individuellt stöd. I projektet Trans-Sam kan deltagarna börja med att prova på enklare praktik utomlands. Att klara sig på egen hand med visst stöd och dessutom i ett annat land är ett stort steg. Det stärker självförtroendet så mycket att de ofta är redo för praktik när de kommer hem igen.

Dokumentation metoder förenklar arbetet

Ungdomsprojekten i östra Mellansverige träffades i Örebro för att utbyta erfarenheter kring hur man utvecklar och driver samarbetet mellan privata och offentliga arbetsgivare. Det finns många bra arbetssätt men det saknas sammanfattad dokumentation av de metoder som används. Då måste alla projekt gå igenom samma lärandeprocess om och om igen. Lärandeprocessen kan underlättas genom ett kompetensutvecklingsprojekt och det krävs ingen medfinansiering för att få stöd inom programområde ett, tipsar Svenska ESF-rådet.